Expertise

De architectuurwereld is een wereld waar de uitdagingen groot zijn en continu onderhevig is aan wijzigingen. Bij a154 architecten zetten we in op een transitie die noodzakelijk is voor een duurzamere aanpak binnen de sector. Als kantoor zetten we dan ook graag in op individuele ontwikkeling van onze medewerkers met bijhorende ontwikkeling van ontwerpprocessen en bouwmethodes.

Ezgif com gif maker

BIM

Innovatieve en duurzame ontwerpen valt niet zomaar uit de lucht gevalen. Dit start vanaf de eerste lijn op papier tot het laatste likje verf. Om dit proces te managen wordt er al vanaf de haalbaarheidsstudie gewerkt met BIM - Building Information Modeling.

Onze BIM software is een plaats waar plaats waar technologie, ontwerp kracht, data en de kunst van het bouwen naadloos samenvloeien. Elk aspect van het gebouw werd geïntegreerd in een virtueel model.


Op die manier kunnen alle partner door de ontwerp model navigeren en verschillende ontwerp-opties verkennen. Vanaf het begin worden de gegevens van het BIM-model gecombineerd met real-time gegevens, zoals BVO oppervlaktes, regelgeving, omgevingsfactoren en infrastructuurplanning. Dit stelt ons bureau in staat om snel te zien welke ontwerp keuzes mogelijk zijn en welke uitdagingen door onze ontwerpers achter de software verder onderzocht moeten worden.

Naarmate het project vordert, bleef het BIM-model evolueren. In de voorontwerpfase werd het gedetailleerder en werden de ideeën van het team verder verfijnd. Het verfijnen van de modellen is geen eenrichtingsverkeer; het BIM-model is een levende entiteit die voortdurend wordt bijgewerkt met de inzichten en feedback van al onze partners. Communicatie wordt vereenvoudigd, omdat indien gewenst alle partners toegang krijgen tot het model en .

VIKA GIF 2

Wanneer het ontwerp en het model voldoende uitgewerkt zijn kunnen er realistische visualisatie van het voorgestelde gebouw in de context van de stad worden weergegeven, waardoor het gemakkelijker is om de troeven van het project over te brengen aan de belanghebbenden en de lokale autoriteiten.

Terwijl het project naar de aanbestedingsfase gaat, maakte het BIM-model een nieuw niveau van detail mogelijk. Elk element van het gebouw, word nauwkeurig gemodelleerd en gekoppeld aan bijbehorende specificaties. Dit creëert een uitgebreide en gestandaardiseerde database die niet alleen een vlotte aanbesteding bevorderd, maar ook een duidelijkere communicatie met de partners en aannemers mogelijk maakt.
Via Clash detection worden conflicten tussen de verschillende bouwcomponenten en BIM- modellen (van het multidisciplinaire bouwteam waaronder ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, …) virtueel opgespoord en opgelost voordat de daadwerkelijke bouw plaatsvindt.

In uitvoering wordt kan het BIM-model fungeren als een referentiepunt voor de bouw. Aannemers kunnen het model gebruiken om de benodigde materialen, hoeveelheden en bouwfasen nauwkeurig te plannen. Hierdoor werden verrassingen op de bouwplaats geminimaliseerd en konden ze efficiënter werken.


A154 Deinze II 51

KLIMAAT NEUTRAAL BOUWEN

Elk gebouw krijgt bij a154 vanaf de ontwerpfase een technologie en ecologisch bewustzijn mee. Al vanaf de allereerste volume studies wordt er doordacht omgesprongen met duurzaamheid, en dit in de breedte zin van de betekenis.

Bij elk ontwerp laten we ons inspireren door de natuur en de authentieke stedelijke bouw methodiek en creëren we gebouwen dat harmonieus opgaat in het omringende omgeving. Daar proberen we naast duurzame materialen ook rekening te houden met de levensduur van het gebouw en de sociale duurzaamheid.

En goede en duurzaam ontworpen gebouw bevordert het sociale welzijn van zowel de bewoners als hun omgeving.

Maar duurzaamheid stopt niet bij het ontwerp en het gebruik van het gebouw. A154 werkt nauw samen met innovatieve fabrikanten om CO2-neutrale bouwmaterialen te ontwikkelen. Traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal worden waar mogelijk vervangen door duurzamere alternatieven, zoals hout (Verder meer).

Elke stap in de bouwketen wordt zorgvuldig overwogen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Indien gewenst wordt elke inpakt van ieder materiaal bijgehouden in een materialen pasport dit pasport zegt iets over de wat de inpakt was om het materiaal tot op de werf te krijgen maar ook over de mogelijke heden van hergebruik bij latere sloop.

We trachten nieuwe ontwikkelingen duurzaam en en co2 neutraal te beheren. Daarnaast zetten we volop in naar de omschakeling waarbij we ons zelf opleggen om som binnen enkele jaren ook CO2-neutraal te bouwen.

Daarnaast laten we onze gebouwen ook proberen deel uit te maken van de oplossing voor grotere stedelijke uitdagingen zoals het stedelijke hitte-eilandeffect door voldoende natuur, water, lucht en ruimte te voorzien in de stad.


A154 Deinze II 62


HOUT/CLT BOUW

De voorbije jaren heeft a154 erg veel ervaring opgebouwd in het bouwen met hout. En zet hier ook verder op in. Wanneer we het klimaat akkoord van Parijs willen halen en we CO2 neutrale gebouwen willen realiseren is het bouwen met hout het enige volwaardig alternatief ten opzichte van onze traditionele bouwmethodiek.

Wat CLT zo uniek maakt, is het duurzame aspect ervan. Het hout dat wordt gebruikt om CLT-panelen te maken, wordt geoogst uit goed beheerde bossen met strenge milieunormen. Door gebruik te maken van hout als hernieuwbare grondstof, draagt CLT bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, omdat hout koolstof opslaat gedurende zijn levensduur. In feite fungeert CLT als een koolstofopslag, waardoor het een krachtig wapen is in de strijd tegen klimaatverandering.

Het bouwen met CLT heeft ook andere voordelen de snelle en efficiënte bouwmethodiek. De panelen kunnen op maat worden gemaakt in een fabriek, waardoor de bouwtijd ter plaatse aanzienlijk wordt verkort. Bovendien kunnen CLT-panelen op vrijwel elke locatie worden gebruikt, van woongebouwen tot kantoorgebouwen. Doch wanneer er voldoende kennis is van de werkwijze van de gebruikte materialen, zo dient er voldoende rekening gehouden te worden met de Belgische weersomstandigheden.

CLT antwerpsesteenweg

SOCIALE HUISVESTING

Bij a154 hebben we een uitgebreide ervaring in het realiseren van projecten voor sociale huisvesting, waarbij we voldoen aan de strikte reglementeringen die gelden in Vlaanderen. Ons team staat klaar om u te begeleiden doorheen het proces, met aandacht voor elk detail en een grondige kennis van de procedures.

In Vlaanderen bestaan verschillende realisatiemethodes voor sociale woningen, en wij zijn vertrouwd met elk van hen. Of het nu gaat om de verkoop van grond aan de woonmaatschappij, de Constructieve Benadering van Overheidsopdrachten (CBO-formule), of het bouwen en vervolgens verkopen van sociale woningen onder het stelsel 'Aankoop Goede Woning', wij hebben de expertise om u door elke stap van het proces te leiden.

De CBO-formule biedt voordelen zoals een verzekerde afname, een correcte vergoeding en tussentijdse betaling van facturen.

Ons team begrijpt de complexiteit van deze methodes en staat garant voor een vlotte en efficiënte uitvoering van uw project.

ENERGETISCHE RENOVATIES

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke risico’s hij loopt als die niet worden opgelost. De norm zorgt ervoor dat inspecteurs betrouwbare informatie aanleveren waardoor meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld. Hiermee krijgt de eigenaar/beheerder input voor zijn beleid en kan zo ook richting geven aan het stellen van prioriteiten voor herstel van gebreken. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op korte en lange termijn.

Risicobeoordeling

Kies het detailniveau en gebruik de output om uw strategisch vastgoedbeleid op te stellen of de uitvoering van het onderhoud voor te bereiden.

O-Prognose-rapportering

Door handig gebruik te maken van de bibliotheek stelt u snel een onderhoudsplan op en voegt u eenvoudig foto’s toe aan de bevindingen of gebreken.

PPS-AANBESTEDINGEN


Risicobeoordeling

Kies het detailniveau en gebruik de output om uw strategisch vastgoedbeleid op te stellen of de uitvoering van het onderhoud voor te bereiden.

O-Prognose-rapportering

Door handig gebruik te maken van de bibliotheek stelt u snel een onderhoudsplan op en voegt u eenvoudig foto’s toe aan de bevindingen of gebreken.

A154 Deinze Ext 3 Final