VIKA GIF 2

BIM

Innovatieve en duurzame ontwerpen vallen niet zomaar uit de lucht. Het proces begint bij de eerste lijn op papier en eindigt pas bij het laatste likje verf. Om dit complexe traject in goede banen te leiden, wordt er vanaf de haalbaarheidsstudie gewerkt met BIM - Building Information Modeling.

Ezgif com gif maker

BIM

BIM-software vormt een digitale omgeving waar technologie, ontwerpkracht, data en de kunst van het bouwen naadloos samenvloeien. Elk aspect van het gebouw wordt geïntegreerd in een virtueel model. Hierdoor kunnen alle projectpartners door het ontwerpmodel navigeren en verschillende ontwerp-opties verkennen.

Naarmate het project vordert, blijft het BIM-model evolueren. In de voorontwerpfase wordt het gedetailleerder en worden de ideeën van het team verder verfijnd. Het verfijnen van de modellen is geen eenrichtingsverkeer; het BIM-model is een dynamische entiteit die voortdurend wordt bijgewerkt met de inzichten en feedback van alle partners.


Wanneer het ontwerp en het model voldoende zijn uitgewerkt, kunnen er realistische visualisaties van het voorgestelde gebouw in de context van de stad worden weergegeven. Dit maakt het gemakkelijker om de troeven van het project over te brengen aan belanghebbenden en lokale autoriteiten.

Terwijl het project naar de aanbestedingsfase gaat, maakt het BIM-model een nieuw niveau van detail mogelijk. Elk element van het gebouw wordt nauwkeurig gemodelleerd en gekoppeld aan bijbehorende specificaties. Dit creëert een uitgebreide en gestandaardiseerde database die een vlotte aanbesteding en duidelijkere communicatie met partners en aannemers mogelijk maakt.

Via clash detection worden conflicten tussen de verschillende bouwcomponenten en BIM-modellen (van het multidisciplinaire bouwteam waaronder ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, …) virtueel opgespoord en opgelost voordat de daadwerkelijke bouw plaatsvindt.

Tijdens de uitvoering fungeert het BIM-model als een referentiepunt voor de bouw. Aannemers kunnen het model gebruiken om de benodigde materialen, hoeveelheden en bouwfasen nauwkeurig te plannen. Hierdoor worden verrassingen op de bouwplaats geminimaliseerd en kan er efficiënter gewerkt worden.

VIKA GIF 2


Ga terug naar pagina Expertise