A154 Kortrijk Hadlow 53

Energetisch bewust bouwen

In een wereld waarin de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden, is het van cruciaal belang dat we de manier waarop webouwen en leven verduurzamen.

KLIMAAT NEUTRAAL BOUWEN
HOUT- CLT BOUW
ENERGETISCH RENOVATIE


KLIMAAT NEUTRAAL BOUWEN


We begrijpen dit als geen ander en zetten ons in voor klimaatneutraal bouwen. Vanaf het begin van het ontwerpproces tot de oplevering van het gebouw, streven we ernaar om de ecologische voetafdruk te minimaliseren en een positieve impact te hebben op zowel de bewoners als de omgeving.

Elk a154-project wordt vanaf de allereerste volumestudies doordacht ontworpen, met duurzaamheid als leidend principe. We laten ons inspireren door de natuur en de authentieke stedelijke bouwmethodiek om gebouwen te creëren die harmonieus opgaan in hun omgeving. Hierbij houden we rekening met factoren zoals duurzame materialen, levensduur van het gebouw en sociale duurzaamheid.

Een goed en duurzaam ontworpen gebouw bevordert niet alleen het welzijn van de bewoners, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van de omgeving.

A154 Deinze Ext 4 Final
A154 Kortrijk Hadlow 70

Duurzaamheid stopt niet bij het ontwerp. We werken nauw samen met innovatieve fabrikanten om CO2-neutrale bouwmaterialen te ontwikkelen. We streven ernaar traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal, waar mogelijk, te vervangen door duurzamere alternatieven zoals hout. Door elke stap in de bouwketen zorgvuldig te overwegen, minimaliseren we de ecologische voetafdruk van onze projecten.

Om de impact van elk materiaal transparant te maken, bieden we de optie van een materialenpaspoort. Dit paspoort geeft inzicht in de impact van het materiaal, vanaf de winning tot aan de levering op de bouwplaats. Bovendien biedt het informatie over de mogelijkheden voor hergebruik bij eventuele sloop in de toekomst. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en verminderen we afval.

A154 Kortrijk Hadlow 51
A154 twaalfkameren II 6

Naast het streven naar CO2-neutraliteit, laten we onze gebouwen ook bijdragen aan de oplossing voor grotere stedelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het tegengaan van het stedelijke hitte-eilandeffect door voldoende natuur, water, lucht en ruimte te integreren in het ontwerp.

Bij a154 leggen we onszelf de ambitieuze doelstelling op om binnen enkele jaren volledig CO2-neutraal te bouwen. We zetten volop in op nieuwe ontwikkelingen en duurzame oplossingen om deze doelstelling te realiseren. Door voorop te lopen in de transitie naar klimaatneutraal bouwen, willen we een voorbeeld zijn voor de hele bouwsector en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

A154 twaalfkameren II 4
CLT antwerpsesteenweg


HOUT CLT-BOUW

De voorbije jaren heeft a154 erg veel ervaring opgebouwd in het bouwen met hout. En zet hier ook verder op in. Wanneer we het klimaatakkoord van Parijs willen halen en we CO2-neutrale gebouwen willen realiseren, is het bouwen met hout het enige volwaardige alternatief ten opzichte van onze traditionele bouwmethodiek.

Wat CLT (Cross Laminated Timber) zo uniek maakt, is het duurzame aspect. Het hout dat wordt gebruikt om CLT-panelen te maken, wordt geoogst uit goed beheerde bossen met strenge milieunormen. Door gebruik te maken van hout als hernieuwbare grondstof, draagt CLT bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, omdat hout koolstof opslaat gedurende zijn levensduur. In feite fungeert CLT als een koolstofopslag, waardoor het een krachtig wapen is in de strijd tegen klimaatverandering.

Het bouwen met CLT heeft ook andere voordelen, zoals de snelle en efficiënte bouwmethodiek. De panelen kunnen op maat worden gemaakt in een fabriek, waardoor de bouwtijd ter plaatse aanzienlijk wordt verkort. Bovendien kunnen CLT-panelen op vrijwel elke locatie worden gebruikt, van woongebouwen tot kantoorgebouwen.

Echter, wanneer er voldoende kennis is van de werkwijze van de gebruikte materialen, dient er voldoende rekening gehouden te worden met de Belgische weersomstandigheden. Het is belangrijk om de juiste beschermende maatregelen te nemen om de duurzaamheid en stabiliteit van de houten constructies te waarborgen.

BOTERMARKT_Ext 7


ENERGETISCH RENOVEREN


Als eigenaar of beheerder van vastgoed is het essentieel om inzicht te hebben in de technische staat van uw gebouwen en infrastructuur. Alleen zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen over onderhoud, herstel en investeringen. Hierbij is het cruciaal om te kunnen vertrouwen op betrouwbare en consistente informatie. Dat is precies waar de NEN 2767 norm voor staat.

NEN 2767 is dé norm voor het uitvoeren van conditiemetingen aan gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. De norm biedt een gestandaardiseerde methodiek waarmee de technische staat van objecten objectief en eenduidig kan worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde inspectie, waarbij alle gebreken worden geregistreerd en beoordeeld op basis van ernst, omvang en intensiteit.

Met de resultaten van een NEN 2767 conditiemeting kunt u gericht aan de slag met risicobeoordeling en het opstellen van een onderhoudsplanning. Door te kiezen voor het gewenste detailniveau, krijgt u waardevolle input voor uw strategisch vastgoedbeleid en kunt u prioriteiten stellen voor het herstel van gebreken. Zo houdt u grip op de technische staat van uw objecten en beheerst u de risico's en kosten, zowel op korte als lange termijn.

BOTERMARKT_Ext 2


Ga terug naar pagina Expertise