BUIZEMONT_Standpunt Appartement C

Wonen volgens typologie

Opdracht

Nieuwbouw van appartementen en woningen in het midden van de stad

BUIZEMONT_Vogelvlucht Update

Het binnengebied is ingedeeld in vier deelzones, die elk een eigen typologie hebben:

Voor de materialisatie werden de woningen en appartementen op een zelfde manier benaderd om een uniform geheel te bekomen. De configuratie van de raamopeningen werd op elkaar afgestemd en er wordt gebruikt gemaakt van eenzelfde gevelsteen. Alle daken worden voorzien van een groendak.
De buitenruimtes worden van groen voorzien. De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatend grind.

Zone A omvat vijf rijwoningen, voorzien van een tuin en parkeerplaats.

De woningen zijn zo compact mogelijk ingericht. Om te smalle binnenruimtes tgv. een carport te vermijden, zijn de woningen naar achter geschoven t.o.v. de rooilijn, zodat op de vrijgekomen tussenruimte het parkeren kan gebeuren.
Aan de inkom zijn luifels voorzien om de woning overdekt te kunnen betreden. Op het gelijkvloers bevinden zich de leefruimtes, in relatie met de tuin met een open keuken die zicht geeft op de straat. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, badkamer en berging.
Door het oplopen van het perceel verschillen de dorpelniveaus van de woningen onderling, maar de kroonlijst en de luifel worden op dezelfde hoogte uitgevoerd om versnippering te voorkomen. Door de voorgevel te verdraaien ten opzichte van de rooilijn krijgt elke woning toch zijn individueel karakter binnen een uniform geheel.

BUIZEMONT_Standpunt Woningen A
BUIZ_Schermafbeelding 2019 01 19 Om 11 10 59
BUIZEMONT_Standpunt Appartement B

Zone B omvat een meergezinswoning met tien wooneenheden, verdeeld over het gelijkvloers en de eerste verdieping en de teruggetrokken topverdieping.

In het rechthoekige volume werden er enkele volumes weggesneden die plaatsmaken voor de terrassen. Hierdoor wordt de lange gevel gebroken en krijgt het terug een kleinschaligheid. Parkeren gebeurt deel ondergronds en deels bovengronds. Het ondergronds parkeren geeft het perceel aan de straatzijde meer breedte en de woningen meer doorzicht. Het gebouw ontplooit zich langs de straat.
De wooneenheden zijn gegroepeerd rond een centrale inkomzone. De leefruimtes met open keuken worden op de hoeken van het gebouw ingepland, de slaapkamers en nutsfuncties vinden hun plaats centraal in het gebouw.

BUIZEMONT_Standpunt Appartement C

Zone C omvat een meergezinswoning met acht wooneenheden, verdeeld over het gelijkvloers en de eerste verdieping en de teruggetrokken topverdieping.

Door het hellende terrein sluit dit gebouw aan de voorzijde met zijn gelijkvloers aan op de straat, maar is aan de andere zijde van het gebouw eveneens een benadering op straatniveau mogelijk. Op deze hoogte worden acht overdekte parkeerplaatsen voorzien. Aansluitend hierop vinden ondergronds de bergingen hun plaats.
De acht appartementen werden gericht naar het westen. Ook hier werden de gevels gefragmenteerd wat ook de privacy op de terrassen ten goede komt.

BUIZEMONT_Standpunt Blok D

Zone D omvat vier rijwoningen, voorzien van een tuin en parkeerplaats.

Ook hier ligt het terrein sterk in helling. Om een leefruimte op niveau van de tuin te bekomen, werd een buitentrap aangelegd die toegang geeft tot de woningen. Zo worden complexe grondwerken vermeden die tot halfondergrondse slaap- of leefvertrekken zouden leiden. Een keerwand op het gelijkvloers zorgt voor de afbakening van de parkeerplaatsen. De woningen worden zo compacte woningen over twee niveaus met leefruimtes en open keuken op het gelijkvloers en de slaapvertrekken op de verdieping. De open keuken heeft via de voorgevel contact met de straat en heeft een overzicht over het hellend terrein.

Projectgegevens

Opdracht

Nieuwbouw van 2 meergezinswoningen met 18 appartementen, 10 eengezinswoningen en parkeerruimte.

Opdrachtgever

Acasa Projects nv

Architectuur

a154 architecten

Interieur

a154 architecten

Oppervlakte

2.723 m2

Oplevering

Nog op te leveren

Visualisatie

Amcam BVBA