WILMA_2

Wonen aan olympisch water

Opdracht

Het perceel is gelegen aan de Watersportbaan te Gent. Deze waterbaan werd in de jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd met het oog op het Europees roeikampioenschap van 1955 en wordt geflankeerd door sociale woningbouw op modernistische leest geschoeid.

WILMA_3

Het terrein heeft een oppervlakte van ca 14.000 m2 en maakt de verbinding tussen de Martelaarslaan; dit is een deel van de Gentse stadsring; en de Verenigde Natieslaan, een ringweg rond de Watersportbaan.
Op stedenbouwkundig niveau is er een fundamenteel verschil in typologie tussen de beide korte uiteinden van het perceel.
Aan de Martelaarslaan dient aansluiting gezocht te worden met een lintbebouwing bestaande uit monumentale herenhuizen en meergezinswoningen. Aan de zijde van de Watersportbaan bestaat de context voornamelijk uit modernistisch ingeplante woonvolumes, daterend uit de jaren 50. Tussen deze vrijstaande meergezinsvolumes valt de aanwezigheid van royale parken en groenpartijen op.
De twee langszijden van het perceel worden aan de westzijde gevormd door een langwerpig, sociaal woonvolume met dominerende kroonlijst, aan de oostzijde door stadstuinen en een parking van een supermarkt.

WILMA_1


Rekeninghoudend met deze stedenbouwkundige context wordt de optie genomen om het kantoorvolume, 10.000 m2 groot, te situeren langsheen de drukke Martelaarslaan waar, door de aansluiting op de stadsring, het raakvlak met het stedelijk weefsel zeer groot is. Wonen wordt ondergebracht in vier afzonderlijke woontorens waarvan de inplanting de modernistische spreiding van de bestaande woongebouwen aan de Watersportbaan herneemt. Tussen de woontorens onderling, en ook naast het kantoorvolume, ontstaat een stadspark dat aansluiting maakt op de groene long van dit stadsgedeelte. Zowel het kantoorgedeelte als het residentiële programma worden ondergronds voorzien van een eigen parkeergarage. Dit om bovengronds autoverkeer in het park uit te sluiten. Tussen het sociaal woonvolume aan de westzijde en de lange zijgevel van het kantoorvolume ontstaat een nieuwe, autoluwe straat die de Martelaarslaan verbindt met de Verenigde Natieslaan en die ook de inritten naar de ondergrondse parkeergarages ontsluit.

WILMA_4
WILMA_7
WILMA_6

Het kantoorgebouw

Door de beperkte lengte van het perceel aan de zijde van de Martelaarslaan wordt de optie genomen om het gebouw een slingerende beweging op eigen terrein te laten maken. De onregelmatigheid van deze geknikte planvorm zorgt ervoor dat ook de langsgevel voldoende zichtbaarheid krijgt vanuit de Martelaarslaan. De aansluiting op het naburige, bestaande appartementsgebouw aan de Martelaarslaan wordt gemaakt door afstemming van de kroonlijsthoogte hierop. Op de plaats waar de richting van de Martelaarslaan snijdt met de richting van de langse zijgevel wordt de hoofdentree gemaakt. Dit knooppunt wordt ook gearticuleerd door de grootste kroonlijsthoogte van het kantoorgebouw. Deze beglaasde dakuitbouw vormt ook een tegengewicht ten opzichte van de dominantie kroonlijst van het sociaal, naburig woonvolume en zorgt voor grote visibiliteit vanop de Gentse stadsring.
De getrapte kroonlijst van het geknikte kantoorgebouw zorgt voor aansluiting op de gebouwen aan de Martelaarslaan, prononcering van de entree en uitloop naar de vier woontorens aan de kant van de Watersportbaan: Watersportbaan en Martelaarslaan worden hierdoor visueel en fysiek met elkaar verbonden.
De hoofdentree aan de Martelaarslaan wordt geaccentueerd door een royale uitkraging. De dubbelhoge beglazing ontsluit het interne atrium waarvan driehoekige vloerplaatopeningen alle interne verdiepingen verbinden: de bezoeker krijgt zicht op de werking van de bovenliggende kantoorverdiepingen.
De dienstentree is in het midden van de langse zijgevel voorzien en wordt ontsloten door de autoluwe verbindingsweg tussen Martelaarslaan en Watersportbaan.
Het gelijkvloers wordt ingenomen door de publieksfuncties, de grote vergaderzalen, enkele dienstfuncties en ook het cafetaria. Een binnentuin zorgt voor belichting van de dokterslokalen en de hoofdcirculatie.
De verdiepingen worden ingenomen door flexibele kantoren. Het concept van kantoorinrichting is afgestemd op flexibiliteit: vaste werkplekken worden niet gegarandeerd in de grote landschapskantoren. Zithoekjes, “bubbels” en kleine vergaderruimtes zorgen voor discrete overlegplekken. Door de getrapte kroonlijst ontstaan op de meeste etages platte daken die kunnen ingericht worden als daktuin of terrassen. Door de geknikte planvorm worden zichtlijnen verkort.

WILMA_5

Het gevelconcept is enerzijds afgestemd op de morfologie van de gevelarchitectuur van de bestaande gebouwen aan de Martelaarslaan, anderzijds op een rationele calculatie van het benodigde percentage aan gevelopeningen. Dit percentage zoekt het optimum tussen maximale daglichttoetreding en minimale verliesoppervlakte. De schijnbaar willekeurig ingeplante raamopeningen zijn evenwel precies ingeplant volgens ergonomische en antropometrische analyse. Door deze invalshoeken ontstaat een atypische kantoorgevel die, met dezelfde prestaties als eerder klassiek beglaasde kantoorfacades, beter aansluit bij de context van de omliggende bebouwing, zowel in kroonlijst als in straatbeeld.
De materialisatie van de gevels wordt gerealiseerd in gepolijst spierwit beton, zelfreinigend. Het buitenschrijnwerk is voorzien in donkergrijs aluminium.

WILMA_8

De woontorens

De vier torens zijn op die manier ingeplant dat optimaal zicht op de Watersportbaan bewerkstelligd wordt en het zuiderlicht maximaal kan binnendringen.
Door de onderlinge hoekverdraaiing ontstaan wijde uitzichten op de langsas van de Watersportbaan.
Intern wordt de circulatie georganiseerd door een centrale lift- en trapschacht die telkens drie appartementen ontsluit. Hoekterrassen zorgen voor aangename buitenruimtes. Door deze hoekterrassen telkens per niveau te verschuiven ontstaat een dynamisch gevelbeeld hetgeen nog versterkt wordt door de onregelmatige inplanting van de verdiepingshoge ramen.
Op het gelijkvloers zorgen de uitkragingen voor een articulatie van de entrees.

Projectgegevens

Opdracht

De nieuwbouw van kantoren, appartementen en ondergronds parkeren.

Opdrachtgever

Wilma Project Development iov Securex

Architectuur

a154

Speciale technieken

Studiebureau Boydens

Kantoorindeling

LOG

Oppervlakte huisvesting

ondergronds : 4381 m2 bovengronds: 7936 m2

Oppervlakte kantoren

ondergronds : 11348 m2 bovengronds: 10130 m2

Oplevering

-

Visualisatie

Polygon Graphics