A154 Perron 19 Exterieur 001

Tramstel

herontwikkeling van de voormalige tramstelsite

De heropwaardering van de tramselsite in Merelbeke groeit verder aan. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van de tramstelplaats met de daarbij horende bestaande industrieel erfgoed kwaliteiten.

A154 Perron 19 Exterieur 001

Rondom de voormalige tramstelplaats komen verschillende woonblokken met telkens handel / diensten op het gelijkvloers. Het masterplan voor de locatie ambieert om de site te ontwikkelen vanuit de bestaande structuren en kwaliteiten die reeds aanwezig zijn. In het masterplan hebben we dit volume uitgewerkt.

A154 Perron 19 Exterieur 002

De ontwikkeling van een centrale woongebied is reeds voltooid, met de ontwikkeling van de lineaire strook langsheen de bestaande tramsporen wordt de centrum sfeer doorgetrokken met een gemengde woon-winkel typologie die we langsheen de Hundelgemsesteenweg terugvinden.

Het project is ingepland naast de bestaande tramsporen, alsook naast de publieke ruimte die wordt doorgetrokken in het verlengde tramstelplaats. De bestaande structuren vormen een lineaire ruggengraat om een publieke ruimte te ontwikkelen die plaats biedt aan groen en publieke verblijfsruimte in een kader waar het industriële karakter zichtbaar blijft.

De keuze voor ruimtelijke woonentiteiten weerspiegelt de aandacht voor de woonkwaliteit in en rondom de voormalige tramstelsite. Het gebouw is een woon-winkeltypologie dat uit kijkt op de tramstelsite, die over de gehele lengte heringericht zal worden. De publieke zone zal dienen als gemeenschappelijke ontmoetingsplaats en het centrum van Merelbeke uitbreiden tot het uiteinde van de site.

A154 Perron 19 Exterieur 003
A154 Perron 19 Interieur 004
A154 Perron 19 Interieur 005
A154 Perron 19 Exterieur 004

Projectgegevens

Opdracht

bouwen van een meergezinswoning met 5 units en een commercieel gelijkvloer

Opdrachtgever

Sankt

Architectuur

a154 architecten

Stabiliteit

Stabitec

Oppervlakte

ondergronds: 612,5 m² bovengronds:1140,5 m²

Fase

in uitvoering

Visualisatie

Frame