GALLKvd3049 Wilmapd Galinago  Copy

Vijf tinten grijs in een groene omgeving

Concept

Het project bestaat uit drie gebouwtypes: twee appartementsgebouwen op de rooilijn langs de Poelsnepstraat, waarvan het kleinere bestemd is voor lofts en kantoren voor vrije beroepen, twaalf geschakelde rijwoningen die uitgeven op een woonerf; vier studio- en appartementvolumes in clustervorm verspreid op het binnenterrein.

GALL_Schermafbeelding 2019 01 19 Om 12 16 08

Er wordt gestreefd naar een eenheid van materiaal en kleur tussen de verschillende gebouwtypes. De gebouwen worden gepleisterd in verschillende gradaties van grijstinten. Ten allen tijde is de architectuur afgestemd op de diversiteit van het programma.

Monotonie wordt vermeden door de veelheid aan types met bijhorende gevelbehandeling.

GALLGallinago 5

Het terrein wordt ontsloten door een nieuwe doorsteek tussen de twee blokken aan de Poelsnepstraat.

Deze als openbaar woonerf in te richten straat is toegankelijk voor alle fiets- en voetgangersverkeer en voor de wagens van de bewoners en de bezoekers van de woningen.

Vanuit dit woonerf is ook het binnenplein toegankelijk. Dit terrein is opgevat als groenzone waarop de vier clusterblokken schijnbaar willekeurig zijn opgesteld. Het binnenplein is onderbouwd met een ondergrondse parkeergarage.

GALLGallinago 4

Het appartementsblok aan de Poelsnepstraat telt vier bouwlagen. De bovenste bouwlaag ligt terug ten opzichte van het hoofdvolume om de visuele impact in de straat te verkleinen en om rondlopende terrassen te bieden.
Aan de kant van het binnegebied wordt voor elke unit een groot terras geboden; de units op het gelijkvloers beschikken zelfs over een terras-/tuinstrook die doorloopt buiten het gebouwvolume.
De architectuur wordt gedetermineerd door een sterke verticale component. De gevels in de Poelsnepstraat worden geritmeerd met een wisselende opeenvolging van gesloten en open delen. De achtergevels worden bepaald door de unit-brede terrassen.

Het loftgebouw aan de Poelsnepstraat is vijf bouwlagen hoog. Parkeren wordt op het gelijkvloers voorzien; op de vier daarboven gelegen verdiepingen wordt de ontwikkeling van lofts of kantoren voor vrije beroepen voorzien.

De bovenste bouwlaag ligt eveneens terug ten opzichte van het hoofdvolume om de visuele impact in de straat te verkleinen en om rondlopende terrassen te bieden.

Aan de gevels zijde binnengebied worden ook grote terrassen voorzien.
De architectuur van de gevels wordt op een analoge wijze als voor het appartementsgebouw opgelost.

GALLGallinago 2 Woningen

De twaalf rijwoningen hebben allemaal drie bouwlagen en zijn te onderscheiden in drie types, waarvan één type is opgebouwd volgens het split-level-principe, waarbij een deel van het gelijkvloers zich iets dieper dan het maaiveld bevindt.
Elke woning heeft een zuidelijk georiënteerde tuin. De tuinen worden van elkaar gescheiden door levende hagen.
De woonruimtes bevinden zich telkens één laag hoger dan de straat. De ontsluiting met de tuin gebeurt door buitentrappen.

Op het gelijkvloers beschikt elke woning over een auto- en fietsberging die is opgevat als carport.

De clusterblokken op het binnenterrein hebben alle vier dezelfde footprint en zijn ook allemaal vier bouwlagen hoog. Het ene huisvest studio’s, het andere appartementen
Elk blok bestaat uit twee helften gescheiden door open circulatiegangen. Open trappen en een beglaasde liftschacht bevinden zich aan de uiteinden van deze gangen.
De architectuur wordt gekenmerkt door het wegnemen van hoeken en vlakken uit een massief volume. Op de hoeken bevinden zich de terrassen van de units.

GALLKvd2985 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALLKvd2940 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALL Kvd3067 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALL  Kvd2953 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALLKvd2940 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALL  Kvd3058 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot
GALLKvd3049 Wilmapd Galinago  Copy
GALL  Kvd2970 Wilmapd Galinago Koenvandammearchphot

Gezien het grote aandeel van het terrein met een ondergrondse parking, de toegankelijkheid tot de clusterblokken en om het onderhoud te beperken, wordt gekozen voor een algemene waterdoorlatende verharding met gestabiliseerd grindtapijt. Op vele plaatsen worden volumineuze zones met wilde grassen voorzien, alsook twee versteende pleintjes waarop aangenaam toeven is. Een verticaal accent wordt gelegd door, schijnbaar willekeurig, verticale zuilen begroeid met Wilde Wingerd te voorzien

GALLKvd3049 Wilmapd Galinago  Copy

Projectgegevens

Opdracht

Nieuwbouw van 81 woonentiteiten met ondergrondse parkeergarage

Opdrachtgever

Wilma Project Development

Architectuur

a154

Stabiliteit

Ports & Building Consultancy

Technieken

TEE

Interieur

a154

Tuinaanleg

Otium

Oppervlakte

ca 15.000 m²

Oplevering

2009

Visualisatie

Polygon Graphics