BACK_Co2 20141010 Backstage 16 Img 7032

Mozaïek voor studenten

Opdracht

Multifunctioneel project voor studenten, een ondergrondse fitness en de restauratie en reconversie van een Gentse, historische mijlpijl tot hostel

BACK_Co2 20141010 Backstage 16 Img 7032

De site bevindt zich deels langs de Sint-Pietersnieuwstraat en grotendeels in de binnenkern van het bouwblok omsloten door de Sint-Pietersnieuwstraat, Bagattenstraat, Jan-Baptist Guinardstraat en Jozef Plateaustraat. De voorzijde langs de Sint-Pietersnieuwstraat wordt in het bijzonder gekenmerkt door het in 1930 opgetrokken hoofdgebouw door architect Brunfaut (voormalige redactielokalen het Licht en Vooruit). Het achterliggend terrein en gebouwen zijn bereikbaar via een open toegang rechts van het hoofdgebouw.

BACK_Backstayhostel 232Web

De voormalige kantoren van het Licht, een gebouw van architect Brunfaut uit 1930, is een beschermd gebouw met bijzondere kenmerken. Dit geklasseerd gebouw heeft enorme cultuurhistorische waarde waardoor de restauratie in nauw overleg met de Dienst Monumentenzorg tot stand kwam.

De achterliggende gebouwen hebben merkelijk minder kwaliteiten en zijn niet beschermd. Tevens is deze zone voorzien als zone voor nieuwbouw. De hier gelokaliseerde bebouwing wordt integraal gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van vijf bouwlagen en twee teruggetrokken dakverdiepingen. Dit gebouw sluit zowel in hoogte als in diepte aan bij het aanpalende gebouw (Escape), dit op expliciete vraag van Dienst Stedenbouw.

Waar de goede structuur van de bestaande bebouwing het toeliet is gekozen voor renovatie en herindeling. Dit is het geval voor het gebouw C aan de rechterzijde van het perceel.
Daarnaast is er ook een nieuw gebouw B met 93 studentenunits.
Om elke kamer voldoende lichtinval te geven, het volume te breken en open te maken naar het binnenplein toe, werd ervoor geopteerd centraal in het volume een insprong te maken.
Deze incisie zorgt ervoor dat het gebouw een grotere geleding heeft dan wanneer de volledig toegestane oppervlakte wordt volgebouwd.
De gevel krijgt een gestapeld effect door te werken met drie tinten gevelpleister.
Deze speling zorgt ervoor dat het gebouw kleinschaliger oogt en vatbaar wordt. De afzonderlijke kamers krijgen elk hun identiteit en herkenbaarheid.


BACK_Backstayhostel 417Web
BACK_Co2 20141010 Backstage 12 Img 6899

Om de te grote diepdiepte van het bestaand gebouw C op te lossen is ervoor gekozen de collectieve circulatie te laten verlopen via buitenterrassen, die een verlengde worden van de kamers. De voorgevel van het gebouw wordt weggebroken en vervangen door enkele stalen kokers, wat voor een grote openheid naar het plein zorgt. De verdere structuur van het gebouw wordt bewaard.De verticale circulatie gebeurt via trappenkokers die als externe volumes tegen het gebouw worden geplaatst. Ter hoogte van deze trappen worden de terrassen breder en ontstaan er volwaardige buitenruimtes. Dit gebouw bevat 12 studentenkamers

BACK_Co2 20141010 Backstage 04 Img 6801

Het binnengebied wordt bereikt via een geleidelijke helling. Om het binnenplein vrij te houden werd de fietsenberging achteraan het terrein ondergebracht. Zo blijft het plein open en is een grotere groenaanleg mogelijk. Op deze manier blijft ook de benodigde manoeuvreerruimte voor de brandweer gevrijwaard.Het plein wordt ingericht met afgebakende groenzones, waartussen een pad werd gelegd die de verschillende gebouwen met elkaar verbindt.

De commerciële onderbouw is toegankelijk via een brede trappenpartij of via de lift.
De bestaande inrithelling werd verlengd, zodat de parking op niveau -2 bereikbaar wordt.

BACK_Co2 20141010 Backstage 08 Img 6830
BACK_Co2 2013 Backstage Achter 2
BACK_Backstayhostel 218Web

De voormalige kantoren van het Licht, een gebouw van architect Brunfaut uit 1930, is een beschermd gebouw met bijzondere kenmerken.

De waardevolle vloer, muur- en plafondafwerking werden bewaard en geherwaardeerd.
Het zwaartepunt van de restauratie ligt in de inkomhal en lokettenzaal en de traphal. Deze ruimtes worden in ere hersteld. De mozaïekvloer, de schildertechnieken, het parket, de inkomdeuren, de lokettenzaal worden hersteld en terug naar zijn oorsprong gebracht. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke uitvoeringstechnieken werd een historisch kleuronderzoek opgemaakt. Op basis van dit onderzoek werden de kleuren gekozen. De schildertechniek werd gekopieerd.
De gevel wordt in tweede fase aangepakt.

BACK_Backstayhostel 240Web
BACK_Backstayhostel 229Web
BACK_Backstayhostel 416Web
BACK_Backstayhostel 244Web
BACK_Backstayhostel 157Web
BACK_ Backstayhostel 181Web

Ook de gevel van het naastliggende pand, de voormalige boekhandel ‘De Vlam’ werd mee gerestaureerd. Deze is opgenomen op de inventaris van het bouwkundige erfgoed. Het glas-in-lood werd hersteld. Het houten buitenschrijnwerk werd hersteld waar mogelijk en identiek vervangen waar nodig. De groene kleur sluit aan bij zijn oorspronkelijke uitzicht.

BACK_Backstayhostel 408Web
BACK_Backstayhostel 379Web
BACK_Backstayhostel 394Web
BACK_ Backstayhostel 116Web
BACK_Backstayhostel 108Web
BACK_Co2 20141010 Backstage 06 Img 6774

Projectgegevens

Opdracht

nieuwbouw van studentenhuisvesting en verbouwen van een historisch pand tot hostel

Opdrachtgever

Upgrade Estate

Architectuur

a154 architecten

Interieur

Upgrade Estate

Stabiliteit

Studiebureau Haegebaert / Dexco

Oppervlakte

gebouw A: 1.450m2 gebouw B en C: 6.990m2

Oplevering

2014

Fotografie

Luc Roymans / CO2 Images