A154 GSN 03 avond

De hutsepoort als scharnierlocatie

Op de hoek van de Grotesteenweg-Noord en de Hutsepotstraat, in de buurt van het Technologiepark Zwijnaarde en tegenover het parkbos, voltrekt zich het woonproject Hutsepoort.

A154 GSN 03 avond

Het perceel van het project ‘Hutsepoort’ bevindt zich op een scharnierlocatie temidden de grootschalige korrel van de omliggende bedrijven enerzijds, en de kleinschalige verkavelingsbouw en huizen van de Hutsepotstraat. De site ligt hierdoor niet alleen letterlijk aan een kruispunt, maar ook aan een scharnierpunt waar de schaal van de bebouwing verandert. Het woonproject Hutsepoort telt 20 nieuwbouwappartementen en 1 commerciële ruimte met ondergrondse parking.

A154 GSN 02 dag
A154 GSN 02 valavond


Vanuit de beeldbeleving zijn twee heel verschillende beeldaspecten die de site bepalen. Het hoekproject vanuit de N60, waarbij de differentie beeldbepalend is en het hoekpunt zelf waar de omschakeling gebeurt naar de dorpse sfeer van de Hutsepotstraat.

Het huidige voorstel zorgt een hoofdvolume langs de N60, waarbij het lengte-beeld mee wordt vormgegeven in de architectuur en het gevelontwerp. De Hutsepotstraat heeft een ander karakter waarbij de aanpalende woning een referentiekader vormt voor het straatbeeld in de Hutsepotstraat. Naast het hoofdvolume langsheen de N60 wil het ontwerp zowel naar volume als in schaal aansluiting vinden bij de aanpalende ééngezinswoning. Het ontwerpvoorstel langsheen de Hutsepotstraat volgt de rooilijn en vind hierdoor aansluiting met de bestaande woning.

A154 GSN 01 late namiddag


Het volume langsheen de N60 is opgevat als een horizontaal opgebouwd volume, waarbij afwisselende bouwlagen een verschillend accent meekrijgen in het gevelvlak. De bouwlagen zijn vormgegeven als horizontale banden die mee de lengte-richting van de N60 aanduiden.

De omgang met de Hutsepotstraat is door het dorpse karakter helemaal anders opgevat, waarbij de kleinere korrel terug naar voor komt. Het hoekpunt van de site wordt daarbij gebruikt om de omschakeling in volume en architectuur te bewerkstelligen. In de Hutsepotstraat wordt het volume opgebouwd met een geleding die refereert naar een gevelbreedte van een ééngezinswoning.

Langsheen de N60 wordt een buffer-zone aangehouden ter hoogte van de gewestweg om zo ook voldoende afstand en groen te voorzien aan de perceelsgrens. We volgen daarmee het principe van voorbouwlijn van de vorige bebouwing alsook van de hogere bedrijfsgebouwen langsheen de N60.

Op het hoekpunt en ter hoogte van de Hutsepotstraat is wat meer openheid gecreëerd door de toevoeging van een voorpleintje om een boom en extra groen in het straatbeeld te generen. Dit voorpleintje zorgt tegelijk voor extra open ruimte en duidelijk afleesbare volumes en zet de omschakkeling naar de Hutsepotstraat mee in de verf.

A154 GSN 03 dag

Projectgegevens

Opdracht

Bouwen van een meergezinswoningen met 20 appartement en ondergrondse parking

Opdrachtgever

Verde-projects

Architectuur

a154-architecten

Oppervlakte

3452 m2

projectfase

aanbesteding

visualisatie

Pixelminds